مرکز زبان پسیفیک آسیا (APLC)

همه چی درباره مرکز زبان پسیفیک آسیا (APLC)

 • Share this course:
2160

مرکز زبان پسیفیک آسیا (APLC) بخش زبان انگلیسی دانشگاه پسیفیک آسیا در مالزی می باشد.

برنامه ی فشرده ی زبان انگلیسی در مرکز زبان پسیفیک آسیا در 7 مرحله تکمیل می شود. در این 7 مرحله دانشجویان از مراحل پایه و مقدماتی گرفته تا مراحل پیشرفته تحت آموزش زبان انگلیسی قرار می گیرند. دانشجویان پس از تعیین سطح بر اساس نمره ی کسب شده در ازمون صلاحیت زبان انگلیسی ای.پی.یو در یکی از سطوح زیر قرار می گیرند :

مرحله ی آغازین-پایه

سطح 1- ابتدایی

سطح 2- مقدماتی

سطح 3- پیش متوسط

سطح 4- متوسط

سطح 5- متوسط به بالا

سطح 6- پیشرفته

 

ساختار دوره آموزشی

تاکید خاصی بر مهارت های خاص در هر یک از این 7 مرحله از جمله مرحله ی آغازین معطوف می شود-این دوره برای دانشجویانی است که هیچ صلاحیتی در زبان انگلیسی ندارند. این دوره شامل خواندن و نوشتن، مکالمه و گوش دادن، گرامر و افزایش فرهنگ لغت می شود.

مرحله 6-1 : این مراحل گرامر را هم شامل می شوند. تاکید بر خواندن و نوشتن ، مکالمه و گوش دادن معطوف می شود.

مقیاس ها

 • 4 مقیاس وجود دارند: خواندن، نوشتن، مکالمه و گوش دادن
 • کلاس ها در روز به مدت 4 ساعت برگزار می شوند.
 • یک برنامه زبان انگلیسی انلاین برای 2 ساعت در روز وجود دارد.
 • مجموع ساعت های آموزشی 102 ساعت می باشد.

 

ساختار شهریه ها

نام دوره آموزشی

قیمت شهریه (دلار آمریکا)

موارد مشمول بسته

برنامه ی 1 ماهه ی زبان انگلیسی

1300 (به انضمام بیعانه ی قابل استرداد به مبلغ 300 دلار آمریکا)

 • برداشتن از فرودگاه
 • سطح 1 برنامه ی پیش دانشگاهی زبان انگلیسی برای 4 هفته (102 ساعت)
 • خوابگاه دو تخت خواب - اطاق متوسط مشترک
 • حمل و نقل به/از محل اقامت/مرکز زبان انگلیسی
 • کتاب آماده سازی زبان انگلیسی
 • مدرک شرکت در کلاس پس از تکمیل دوره
 • مدرک شرکت در کلاس پس از تکمیل دوره

برنامه ی 2 ماهه ی زبان انگلیسی

2200 (به انضمام بیعانه ی قابل استرداد به مبلغ 300 دلار آمریکا) بدون روادید دانشجویی و خوابگاه

{با روادید دانشجویی+خوابگاه مبلغ 2500 می باشد}

 • برداشتن از فرودگاه
 • سطح 2 برنامه ی پیش دانشگاهی زبان انگلیسی برای 8 هفته (204 ساعت)
 • خوابگاه دو تخت خواب -اطاق متوسط مشترک
 • حمل و نقل به/از محل اقامت/مرکز زبان انگلیسی
 • کتاب آماده سازی زبان انگلیسی
 • مدرک شرکت در کلاس پس از تکمیل دوره

 

برنامه ی 3 ماهه ی زبان انگلیسی

2900 (به انضمام بیعانه ی قابل استرداد به مبلغ 300 دلار آمریکا) بدون روادید دانشجویی و خوابگاه

{با روادید دانشجویی+خوابگاه مبلغ 3200 می باشد}

 

 • برداشتن از فرودگاه
 • سطح 3 برنامه ی پیش دانشگاهی زبان انگلیسی برای 12 هفته (306 ساعت)
 • خوابگاه دو تخت خواب - اطاق متوسط مشترک
 • حمل و نقل به/از محل اقامت/مرکز زبان انگلیسی
 • کتاب آماده سازی زبان انگلیسی
 • مدرک شرکت در کلاس پس از تکمیل دوره

 

برنامه ی 4 ماهه ی زبان انگلیسی

3800 (به انضمام بیعانه ی قابل استرداد به مبلغ 300 دلار آمریکا) با روادید دانشجویی و خوابگاه

 • برداشتن از فرودگاه
 • سطح 4 برنامه ی پیش دانشگاهی زبان انگلیسی برای 16 هفته (408 ساعت)
 • خوابگاه دو تخت خواب - اطاق متوسط مشترک
 • حمل و نقل به/از محل اقامت/مرکز زبان انگلیسی
 • کتاب آماده سازی زبان انگلیسی
 • مدرک شرکت به طور کامل
 • بیمه ی پزشکی و روادید دانشجویی برای 4 ماه

 

برنامه ی 5 ماهه ی زبان انگلیسی

4400 (به انضمام بیعانه ی قابل استرداد به مبلغ 300 دلار آمریکا) با روادید دانشجویی و خوابگاه

 • برداشتن از فرودگاه
 • سطح 5 برنامه ی پیش دانشگاهی زبان انگلیسی برای 20 هفته (510 ساعت)
 • خوابگاه دو اطاق - متوسط مشترک
 • حمل و نقل به/از محل اقامت/مرکز زبان انگلیسی
 • کتاب آماده سازی زبان انگلیسی
 • مدرک شرکت در کلاس پس از تکمیل دوره
 • بیمه ی پزشکی و روادید دانشجویی برای 5 ماه

 

برنامه ی 6 ماهه ی زبان انگلیسی

5000 (به انضمام بیعانه ی قابل استرداد به مبلغ 300 دلار آمریکا) با روادید دانشجویی و خوابگاه

 • برداشتن از فرودگاه
 • سطح 6 برنامه ی پیش دانشگاهی زبان انگلیسی برای 24 هفته (612 ساعت)
 • خوابگاه دو اطاق - متوسط مشترک
 • حمل و نقل به/از محل اقامت/مرکز زبان انگلیسی
 • کتاب آماده سازی زبان انگلیسی
 • مدرک شرکت در کلاس پس از تکمیل دوره
 • بیمه ی پزشکی و روادید دانشجویی برای 6 ماه

 

 • ای.پی.یو در فاصله ی 15 دقیقه ای با رانندگی از کوالالامپور در شهر کوچکی به نام بوکیت جلیل واقع شده است.
 • آدرس کامل APU مالزی: APU is located in Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, Kuala Lumpur 57000, Malaysia