دانشگاههای دولتی مالزی

دانشگاه پوترا مالزی (UPM)

دانشگاه پوترا مالزی (UPM)

دانشگاه یو.پی.ام مالزی به عنوان دانشگاه پوترا مالزی نیز شناخته شده است. این دانشگاه یکی از برترین دانشگاه ها در کشور مالزی…

دانشگاه کبانگسان مالزی (UKM)

دانشگاه کبانگسان مالزی (UKM)

دانشگاه ملی مالزی به عنوان دانشگاه کبانگسان مالزی یو.کی .ام در بنگی-سلانگور واقع شده است. مکان این دانشگاه، در 35 کیلومتری…