مجوز کار در مالزی

دانشجویان بین المللی که در مالزی تحصیل می کنند؛ چه در دانشگاههای دولتی و چه در دانشگاههای خصوصی می توانند تنها به صورت نیمه وقت در بین تعطیلات نمیسال یا تعطیلات رسمی مالزی و تا حداکثر ۲۰ ساعت در هفته کار کنند. بر اساس قوانین دولتی مالزی, دانشجویان بین المللی به هیچ عنوان اجازه کار به عنوان صندوقدار, آهنگساز, خواننده یا هنرمند و ماساژور را ندارند.