اسناد و مدارک لازم برای ورود به دانشگاه های مالزی

لیست اسناد لازم برای ورود به دانشگاه های مالزی (شامل موسسات زبان انگلیسی) به شرح زیر می باشند:

موسسات زبان انگلیسی

1

آخرین ریز نمرات آکادمیک و گواهی تکمیل دوره.

 • در صورتی که آخرین مدرک امتحان شما مدرک تحصیلات بعد از لیسانس است و شما گواهی مربوطه را ندارید، می توانید گواهی مدرک لیسانس خود را ارائه کنید. در صورت فقدان مدرک لیسانس، گواهی دبیرستان کافی خواهد بود.
 • اگر گواهی تحصیلی شما به زبان انگلیسی نیست، لازم است آن را به انگلیسی ترجمه نموده و اصل و ترجمه آن را ارسال نمایید

2

کپی تمام صفحات پاسپورت (برای دانلود نمونه اینجا را کلیک کنید)

 • پاسپورت شما باید حداقل ۱۸ ماه از تاریخ ورود (به دانشگاههای مالزی) اعتبار داشته باشد.
 • تمام صفحات پاسپورت شامل صفحات خالی و روی جلد و پشت جلد آن.
 • لطفاً اطمینان حاصل کنید که شماره صفحات پاسپورت خوانا است.
 • برای اسکن صفحات متقابل پاسپورت از یک برگ کاغذ A4 استفاده کنید.

3

سایز اسکن پاسپورت (برای راهنمایی در مورد عکس اینجا کلیک کنید)

 • رنگی با پس زمینه آبی
 • ابعاد عکس (۵۰ میلی متر) طول و (۳۵ میلی متر) عرض

4

 

 

برنامه های دیپلم و لیسانس

1

گواهینامه تکمیل دوره متوسطه یا دیپلم/ سطح A و ریز نمرات

 • اگر گواهی تحصیلی شما به زبان انگلیسی نیست، لازم است آن را به انگلیسی ترجمه نموده و اصل و ترجمه آن را ارسال نمایید.

 

2

کپی تمام صفحات پاسپورت (برای دانلود نمونه اینجا کلیک کنید)

 • پاسپورت شما باید حداقل ۱۸ ماه از تاریخ ورود (به دانشگاههای مالزی) اعتبار داشته باشد.
 • کپی تمام صفحات پاسپورت شامل صفحات خالی و روی جلد و پشت جلد آن.
 • لطفاً اطمینان حاصل کنید که شماره صفحات پاسپورت خوانا است.
 • برای اسکن صفحات متقابل پاسپورت از یک برگ کاغذ A4 استفاده کنید.

3

سایز اسکن پاسپورت (برای راهنمایی در مورد عکس اینجا کلیک کنید)

 • رنگی با پس زمینه آبی
 • ابعاد عکس (۵۰ میلی متر) طول و (۳۵ میلی متر) عرض

4

 

 

برنامه های فوق لیسانس

1

گواهینامه تکمیل دوره لیسانس و ریز نمرات

 • اگر گواهی تحصیلی شما به زبان انگلیسی نیست، لازم است آن را به انگلیسی ترجمه نموده و اصل و ترجمه آن را ارسال نمایید.

 

2

کپی تمام صفحات پاسپورت (برای دانلود نمونه اینجا کلیک کنید)

 • پاسپورت شما باید حداقل ۱۸ ماه از تاریخ ورود (به دانشگاههای مالزی) اعتبار داشته باشد.
 • کپی تمام صفحات پاسپورت شامل صفحات خالی و روی جلد و پشت جلد آن.
 • لطفاً اطمینان حاصل کنید که شماره صفحات پاسپورت خوانا است.
 • برای اسکن صفحات متقابل پاسپورت از یک برگ کاغذ A4 استفاده کنید.

3

سایز اسکن پاسپورت (برای راهنمایی در مورد عکس اینجا کلیک کنید)

 • رنگی با پس زمینه آبی
 • ابعاد عکس (۵۰ میلی متر) طول و (۳۵ میلی متر) عرض

4

5

Research Proposal

 • پروپوزال تحقیق و پژوهش. فقط برای برنامه های فوق لیسانس در تحقیق و پژوهش مورد نیاز است.

6

حمایت مالی- اظهارنامه های بانکی

 • حداقل مقدار حمایت مالی(موجودی بانک) باید بین ۲۵،۰۰۰ الی ۳۰،۰۰۰ دلار باشد.
 • برای دریافت اظهارنامه بانکی، نیاز است شما بین ۲۵،۰۰۰ الی ۳۰،۰۰۰ هزار دلار در حساب بانکی خود واریز کرده و تقاضای اظهار نامه بانکی کنید.
 • بعد از دریافت اظهار نامه بانکی، می توانید پول خود را از حساب تان بیرون بکشید.
 • چنانچه دولت یا هر حامی مالی رسمی دیگری از شما حمایت مالی کند، نیازی به اظهار نامه بانکی نیست. اما کماکان لازم است شما نامه رسمی روی سربرگ، از حامی مالی خود داشته باشید که تایید کند که آنها مسولیت حمایت مالی برای تامین هزینه های تحصیلات شما در مالزی را بر عهده دارند.

 

7

مهارت در زبان انگلیسی

 • در صورت موجود بودن، IELTS, TOEFL

8

در صورت موجود بودن، گواهی/ نامه تجربه کاری

 • اگر در جایی استخدام هستید، لازم است از کارفرمای خود نامه ای مبتنی بر تجربه کاری، نام، موقعیت و پست خود در سازمان، توصیف وظایف شغلی، تاریخ شروع و پایان شغل، نام، آدرس و شماره تلفن شرکت و افراد برای تماس، به همراه مهرشرکت و امضای مسولین شرکت را داشته باشید.

9

فرم جزییات داور

 • فرم جزییات داور را به همراه جزییات حد اقل دو داور پر کنید. سخنران شما می تواند یک نفر باشد.

 

 

برنامه های دکترا

1

گواهینامه تکمیل مدرک لیسانس و ریز نمرات

 • اگر گواهی تحصیلی شما به زبان انگلیسی نیست، لازم است آن را به انگلیسی ترجمه نموده و اصل و ترجمه آن را ارسال نمایید.

 

2

گواهینامه تکمیل مدرک فوق لیسانس و ریز نمرات

 • اگر گواهی تحصیلی شما به زبان انگلیسی نیست، لازم است آن را به انگلیسی ترجمه نموده و اصل و ترجمه آن را ارسال نمایید.

 

3

کپی تمام صفحات پاسپورت (برای دانلود نمونه اینجا کلیک کنید)

 • پاسپورت شما باید حداقل ۱۸ ماه از تاریخ ورود (به دانشگاههای مالزی) اعتبار داشته باشد.
 • کپی تمام صفحات پاسپورت شامل صفحات خالی و روی جلد و پشت جلد آن.
 • لطفاً اطمینان حاصل کنید که شماره صفحات پاسپورت خوانا است.
 • برای اسکن صفحات متقابل پاسپورت از یک برگ کاغذ A4 استفاده کنید

4

سایز اسکن پاسپورت (برای راهنمایی در مورد عکس اینجا کلیک کنید)

 • رنگی با پس زمینه آبی
 • ابعاد عکس (۵۰ میلی متر) طول و (۳۵ میلی متر) عرض

 

5

6

پروپوزال تحقیق و پژوهش

 • تمام برنامه های دکترا نیازمند پروپوزال می باشند.

7

حمایت مالی- اظهارنامه های بانکی

 • حداقل مقدار حمایت مالی(موجودی بانک) باید بین ۲۵،۰۰۰ الی ۳۰،۰۰۰ دلار باشد.
 • برای دریافت اظهارنامه بانکی، نیاز است شما بین ۲۵،۰۰۰ الی ۳۰،۰۰۰ هزار دلار در حساب بانکی خود واریز کرده و تقاضای اظهار نامه بانکی کنید.
 • بعد از دریافت اظهار نامه بانکی، می توانید پول خود را از حساب تان بیرون بکشید.
 • چنانچه دولت یا هر حامی مالی رسمی دیگری از شما حمایت مالی کند، نیازی به اظهار نامه بانکی نیست. اما کماکان لازم است شما نامه رسمی روی سربرگ، از حامی مالی خود داشته باشید که تایید کند که آنها مسولیت حمایت مالی برای تامین هزینه های تحصیلات شما در مالزی را بر عهده دارند.

 

8

مهارت در زبان انگلیسی

 • (در صورت موجود بودن )IELTS, TOEFL

9

در صورت موجود بودن، گواهی/ نامه تجربه کاری

 • اگر در جایی استخدام هستید، لازم است از کارفرمای خود نامه ای مبتنی بر تجربه کاری، نام، موقعیت و پست خود در سازمان، توصیف وظایف شغلی، تاریخ شروع و پایان شغل، نام، آدرس و شماره تلفن شرکت و افراد برای تماس، به همراه مهرشرکت و امضای مسولین شرکت را داشته باشید.

10

فرم جزییات داور

 • فرم جزییات داور را به همراه جزییات حد اقل دو داور پر کنید. سخنران شما می تواند یک نفر باشد.

 

 

نکاتی که قبل از ارسال مدارک مورد نیاز باید بخاطر سپرده شوند:

۱. لازم است تمام اسناد به وسیله ی یک اسکنر رنگی با وضوح و شفافیت بالا اسکن شوند. عکس هایی که با موبایل گرفته می شوند پذیرفته نخواهند شد.

۲. فرمت اسناد و مدارک باید به شرح زیر باشند:

3. هر گونه اسناد و مدارک باید دقیقا به نام اصلی خود باشند، برا ی مثال فایل IELTS شما باید IELTS نامیده شود.